สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   71  
2 Sep 2020   78  
3 Sep 2020   64  
4 Sep 2020   82  
5 Sep 2020   55  
6 Sep 2020   34  
7 Sep 2020   98  
8 Sep 2020   99  
9 Sep 2020   84  
10 Sep 2020   68  
11 Sep 2020   81  
12 Sep 2020   48  
13 Sep 2020   112  
14 Sep 2020   219  
15 Sep 2020   237  
16 Sep 2020   229  
17 Sep 2020   76  
18 Sep 2020   70  
19 Sep 2020   57  
20 Sep 2020   48  
21 Sep 2020   46  
22 Sep 2020   64  
23 Sep 2020   70  
24 Sep 2020   67  
25 Sep 2020   56  
26 Sep 2020   43  
27 Sep 2020   53  
28 Sep 2020   65  
29 Sep 2020   79  
30 Sep 2020   55