สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   66  
2 Aug 2020   61  
3 Aug 2020   56  
4 Aug 2020   60  
5 Aug 2020   68  
6 Aug 2020   62  
7 Aug 2020   64  
8 Aug 2020   66  
9 Aug 2020   75  
10 Aug 2020   53  
11 Aug 2020   61  
12 Aug 2020   41  
13 Aug 2020   117  
14 Aug 2020   49  
15 Aug 2020   47  
16 Aug 2020   41  
17 Aug 2020   34  
18 Aug 2020   52  
19 Aug 2020   57  
20 Aug 2020   42  
21 Aug 2020   45  
22 Aug 2020   51  
23 Aug 2020   43  
24 Aug 2020   62  
25 Aug 2020   76  
26 Aug 2020   65  
27 Aug 2020   58  
28 Aug 2020   66  
29 Aug 2020   57  
30 Aug 2020   46  
31 Aug 2020   80