สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   62  
2 Jul 2020   68  
3 Jul 2020   45  
4 Jul 2020   51  
5 Jul 2020   46  
6 Jul 2020   62  
7 Jul 2020   61  
8 Jul 2020   56  
9 Jul 2020   80  
10 Jul 2020   52  
11 Jul 2020   56  
12 Jul 2020   65  
13 Jul 2020   43  
14 Jul 2020   44  
15 Jul 2020   51  
16 Jul 2020   81  
17 Jul 2020   42  
18 Jul 2020   39  
19 Jul 2020   80  
20 Jul 2020   41  
21 Jul 2020   68  
22 Jul 2020   97  
23 Jul 2020   86  
24 Jul 2020   82  
25 Jul 2020   88  
26 Jul 2020   74  
27 Jul 2020   65  
28 Jul 2020   60  
29 Jul 2020   81  
30 Jul 2020   42  
31 Jul 2020   47