สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   58  
2 Jun 2020   60  
3 Jun 2020   69  
4 Jun 2020   86  
5 Jun 2020   52  
6 Jun 2020   81  
7 Jun 2020   58  
8 Jun 2020   49  
9 Jun 2020   54  
10 Jun 2020   50  
11 Jun 2020   87  
12 Jun 2020   75  
13 Jun 2020   71  
14 Jun 2020   76  
15 Jun 2020   94  
16 Jun 2020   115  
17 Jun 2020   76  
18 Jun 2020   70  
19 Jun 2020   67  
20 Jun 2020   38  
21 Jun 2020   64  
22 Jun 2020   102  
23 Jun 2020   81  
24 Jun 2020   71  
25 Jun 2020   44  
26 Jun 2020   34  
27 Jun 2020   107  
28 Jun 2020   41  
29 Jun 2020   37  
30 Jun 2020   51