สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   86  
2 May 2020   69  
3 May 2020   47  
4 May 2020   58  
5 May 2020   53  
6 May 2020   66  
7 May 2020   48  
8 May 2020   68  
9 May 2020   53  
10 May 2020   52  
11 May 2020   86  
12 May 2020   43  
13 May 2020   83  
14 May 2020   63  
15 May 2020   61  
16 May 2020   61  
17 May 2020   62  
18 May 2020   56  
19 May 2020   60  
20 May 2020   48  
21 May 2020   75  
22 May 2020   76  
23 May 2020   92  
24 May 2020   74  
25 May 2020   58  
26 May 2020   46  
27 May 2020   117  
28 May 2020   91  
29 May 2020   69  
30 May 2020   53  
31 May 2020   72