สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   65  
2 Apr 2020   45  
3 Apr 2020   53  
4 Apr 2020   67  
5 Apr 2020   40  
6 Apr 2020   54  
7 Apr 2020   56  
8 Apr 2020   78  
9 Apr 2020   44  
10 Apr 2020   37  
11 Apr 2020   43  
12 Apr 2020   38  
13 Apr 2020   42  
14 Apr 2020   37  
15 Apr 2020   60  
16 Apr 2020   48  
17 Apr 2020   40  
18 Apr 2020   40  
19 Apr 2020   38  
20 Apr 2020   67  
21 Apr 2020   50  
22 Apr 2020   55  
23 Apr 2020   47  
24 Apr 2020   50  
25 Apr 2020   42  
26 Apr 2020   35  
27 Apr 2020   54  
28 Apr 2020   39  
29 Apr 2020   39  
30 Apr 2020   54