สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   52  
2 Mar 2020   65  
3 Mar 2020   56  
4 Mar 2020   68  
5 Mar 2020   50  
6 Mar 2020   31  
7 Mar 2020   33  
8 Mar 2020   36  
9 Mar 2020   72  
10 Mar 2020   62  
11 Mar 2020   69  
12 Mar 2020   50  
13 Mar 2020   75  
14 Mar 2020   37  
15 Mar 2020   33  
16 Mar 2020   61  
17 Mar 2020   43  
18 Mar 2020   57  
19 Mar 2020   40  
20 Mar 2020   53  
21 Mar 2020   41  
22 Mar 2020   68  
23 Mar 2020   59  
24 Mar 2020   35  
25 Mar 2020   45  
26 Mar 2020   36  
27 Mar 2020   71  
28 Mar 2020   54  
29 Mar 2020   35  
30 Mar 2020   61  
31 Mar 2020   58