สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   40  
2 Feb 2020   51  
3 Feb 2020   44  
4 Feb 2020   55  
5 Feb 2020   59  
6 Feb 2020   40  
7 Feb 2020   54  
8 Feb 2020   46  
9 Feb 2020   45  
10 Feb 2020   44  
11 Feb 2020   58  
12 Feb 2020   57  
13 Feb 2020   46  
14 Feb 2020   55  
15 Feb 2020   51  
16 Feb 2020   24  
17 Feb 2020   32  
18 Feb 2020   58  
19 Feb 2020   44  
20 Feb 2020   31  
21 Feb 2020   65  
22 Feb 2020   37  
23 Feb 2020   31  
24 Feb 2020   48  
25 Feb 2020   79  
26 Feb 2020   43  
27 Feb 2020   46  
28 Feb 2020   30  
29 Feb 2020   23