สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   79  
2 Oct 2020   69  
3 Oct 2020   72  
4 Oct 2020   106  
5 Oct 2020   62  
6 Oct 2020   51  
7 Oct 2020   55  
8 Oct 2020   93  
9 Oct 2020   98  
10 Oct 2020   38  
11 Oct 2020   75  
12 Oct 2020   43  
13 Oct 2020   58  
14 Oct 2020   80  
15 Oct 2020   72  
16 Oct 2020   71  
17 Oct 2020   55  
18 Oct 2020   45  
19 Oct 2020   119  
20 Oct 2020   70  
21 Oct 2020   263  
22 Oct 2020   65  
23 Oct 2020   46  
24 Oct 2020   56  
25 Oct 2020   50  
26 Oct 2020   56  
27 Oct 2020   30  
28 Oct 2020   6  
29 Oct 2020   0  
30 Oct 2020   0  
31 Oct 2020   0