สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   32  
2 Jan 2020   32  
3 Jan 2020   43  
4 Jan 2020   33  
5 Jan 2020   33  
6 Jan 2020   45  
7 Jan 2020   56  
8 Jan 2020   66  
9 Jan 2020   61  
10 Jan 2020   52  
11 Jan 2020   45  
12 Jan 2020   36  
13 Jan 2020   59  
14 Jan 2020   70  
15 Jan 2020   34  
16 Jan 2020   28  
17 Jan 2020   28  
18 Jan 2020   23  
19 Jan 2020   38  
20 Jan 2020   36  
21 Jan 2020   43  
22 Jan 2020   31  
23 Jan 2020   40  
24 Jan 2020   34  
25 Jan 2020   45  
26 Jan 2020   28  
27 Jan 2020   36  
28 Jan 2020   52  
29 Jan 2020   54  
30 Jan 2020   36  
31 Jan 2020   46