สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   37  
2 May 2019   19  
3 May 2019   35  
4 May 2019   21  
5 May 2019   23  
6 May 2019   19  
7 May 2019   14  
8 May 2019   47  
9 May 2019   43  
10 May 2019   48  
11 May 2019   27  
12 May 2019   15  
13 May 2019   25  
14 May 2019   36  
15 May 2019   34  
16 May 2019   35  
17 May 2019   26  
18 May 2019   20  
19 May 2019   10  
20 May 2019   0  
21 May 2019   0  
22 May 2019   0  
23 May 2019   0  
24 May 2019   0  
25 May 2019   0  
26 May 2019   0  
27 May 2019   0  
28 May 2019   0  
29 May 2019   0  
30 May 2019   0  
31 May 2019   0