สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   19  
2 Apr 2019   18  
3 Apr 2019   18  
4 Apr 2019   25  
5 Apr 2019   25  
6 Apr 2019   24  
7 Apr 2019   20  
8 Apr 2019   29  
9 Apr 2019   50  
10 Apr 2019   26  
11 Apr 2019   22  
12 Apr 2019   29  
13 Apr 2019   15  
14 Apr 2019   24  
15 Apr 2019   18  
16 Apr 2019   18  
17 Apr 2019   36  
18 Apr 2019   17  
19 Apr 2019   26  
20 Apr 2019   16  
21 Apr 2019   27  
22 Apr 2019   42  
23 Apr 2019   30  
24 Apr 2019   30  
25 Apr 2019   18  
26 Apr 2019   34  
27 Apr 2019   23  
28 Apr 2019   17  
29 Apr 2019   30  
30 Apr 2019   32