สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   33  
2 Feb 2019   32  
3 Feb 2019   21  
4 Feb 2019   47  
5 Feb 2019   23  
6 Feb 2019   14  
7 Feb 2019   18  
8 Feb 2019   38  
9 Feb 2019   18  
10 Feb 2019   22  
11 Feb 2019   20  
12 Feb 2019   17  
13 Feb 2019   20  
14 Feb 2019   45  
15 Feb 2019   23  
16 Feb 2019   25  
17 Feb 2019   17  
18 Feb 2019   37  
19 Feb 2019   42  
20 Feb 2019   43  
21 Feb 2019   35  
22 Feb 2019   43  
23 Feb 2019   21  
24 Feb 2019   26  
25 Feb 2019   15  
26 Feb 2019   27  
27 Feb 2019   23  
28 Feb 2019   20