สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   0  
2 Sep 2018   0  
3 Sep 2018   33  
4 Sep 2018   2  
5 Sep 2018   6  
6 Sep 2018   3  
7 Sep 2018   0  
8 Sep 2018   0  
9 Sep 2018   0  
10 Sep 2018   4  
11 Sep 2018   1  
12 Sep 2018   1  
13 Sep 2018   0  
14 Sep 2018   0  
15 Sep 2018   0  
16 Sep 2018   0  
17 Sep 2018   58  
18 Sep 2018   8  
19 Sep 2018   4  
20 Sep 2018   2  
21 Sep 2018   83  
22 Sep 2018   12  
23 Sep 2018   30  
24 Sep 2018   25  
25 Sep 2018   13  
26 Sep 2018   23  
27 Sep 2018   13  
28 Sep 2018   17  
29 Sep 2018   22  
30 Sep 2018   20