สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   78  
2 Dec 2018   63  
3 Dec 2018   74  
4 Dec 2018   67  
5 Dec 2018   49  
6 Dec 2018   49  
7 Dec 2018   49  
8 Dec 2018   53  
9 Dec 2018   41  
10 Dec 2018   40  
11 Dec 2018   44  
12 Dec 2018   57  
13 Dec 2018   53  
14 Dec 2018   62  
15 Dec 2018   56  
16 Dec 2018   18  
17 Dec 2018   30  
18 Dec 2018   62  
19 Dec 2018   42  
20 Dec 2018   47  
21 Dec 2018   60  
22 Dec 2018   38  
23 Dec 2018   45  
24 Dec 2018   44  
25 Dec 2018   49  
26 Dec 2018   57  
27 Dec 2018   49  
28 Dec 2018   50  
29 Dec 2018   71  
30 Dec 2018   65  
31 Dec 2018   37