สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   60  
2 Nov 2018   57  
3 Nov 2018   14  
4 Nov 2018   31  
5 Nov 2018   77  
6 Nov 2018   80  
7 Nov 2018   79  
8 Nov 2018   73  
9 Nov 2018   79  
10 Nov 2018   90  
11 Nov 2018   74  
12 Nov 2018   70  
13 Nov 2018   94  
14 Nov 2018   94  
15 Nov 2018   75  
16 Nov 2018   113  
17 Nov 2018   90  
18 Nov 2018   78  
19 Nov 2018   83  
20 Nov 2018   33  
21 Nov 2018   48  
22 Nov 2018   57  
23 Nov 2018   33  
24 Nov 2018   18  
25 Nov 2018   27  
26 Nov 2018   34  
27 Nov 2018   40  
28 Nov 2018   40  
29 Nov 2018   23  
30 Nov 2018   68