สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 1295  
Feb 2020 1336  
Mar 2020 1606  
Apr 2020 1457  
May 2020 2046  
Jun 2020 2018  
Jul 2020 1915  
Aug 2020 1821  
Sep 2020 2508  
Oct 2020 2093  
Nov 2020 1492  
Dec 2020 0