สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 1295  
Feb 2020 1336  
Mar 2020 1606  
Apr 2020 1457  
May 2020 2046  
Jun 2020 2018  
Jul 2020 918  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0