สินค้า

ไมตรีอุตสาหกรรม บจก.

สินค้าที่ผลิตเอง

สินค้ารับจ้างผลิต

สินค้าอื่น ๆ

รับผลิตแกนด้ายพลาสติกตามสั่ง

รับผลิตแกนด้ายพลาสติกตามสั่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง