สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2016 304  
2017 2498  
2018 58827  
2019 13256  
2020 21310  
2021 143263  
2022 175892  
2023 22576