สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1849  
Feb 2021 4365  
Mar 2021 14036  
Apr 2021 17606  
May 2021 13956  
Jun 2021 13866  
Jul 2021 13731  
Aug 2021 13341  
Sep 2021 10960  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0