ACTIVITIES

MAITREE INDUSTRY COMPANY LIMITED

Activity

Activity and News


เราคือผู้ประกอบธุรกิจการฉีดพลาสติก ผลิตขึ้นรูปพลาสติก รับจ้างผลิตชิ้นงานทุกชนิด ขึ้นรูปพลาสติกตามสั่ง

Admin

โรงงานฉีดพลาสติก?ถือเป็นโรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีจำนวนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ชิ้นงานพลาสติกที่เราใช้งานกันส่วนใหญ่ล้วนใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยวิธีการฉีดพลาสติกแทบทั้งสิ้น เนื่องจากการฉีดพลาสติกสามารถขึ้นรูปได้ง่าย

Admin