สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   17  
2 Jan 2019   55  
3 Jan 2019   95  
4 Jan 2019   91  
5 Jan 2019   90  
6 Jan 2019   70  
7 Jan 2019   54  
8 Jan 2019   61  
9 Jan 2019   74  
10 Jan 2019   87  
11 Jan 2019   78  
12 Jan 2019   96  
13 Jan 2019   88  
14 Jan 2019   95  
15 Jan 2019   66  
16 Jan 2019   68  
17 Jan 2019   78  
18 Jan 2019   69  
19 Jan 2019   64  
20 Jan 2019   71  
21 Jan 2019   61  
22 Jan 2019   66  
23 Jan 2019   68  
24 Jan 2019   0  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0