Products

MAITREE INDUSTRY COMPANY LIMITED

รับผลิตเข็มหลอดตามสั่ง

รับผลิตเข็มหลอดตามสั่ง

เข็มหลอด รับผลิตเข็มหลอด จำหน่ายเข็มหลอดพลาสติก ไมตรี อุตสาหกรรม บจก.

เข็มหลอด ผลิตขึ้นรูปเข็มหลอด รับฉีดพลาสติก, พลาสติกขึ้นรูป, ผลิตขึ้นรูปพลาสติก, รับจ้างผลิตชิ้นงานทุกชนิด, ขึ้นรูปพลาสติกตามสั่ง, โรงงานผลิตพลาสติก, ขึ้นรูปผลิตงานพลาสติก, บริการรับผลิตงานพลาสติก

จำหน่ายพลาสติกขึ้นรูปเกรดพรีเมี่ยม ฉีดพลาสติก พลาสติกขึ้นรูป รับฉีดพลาสติกตามแบบ รับทำพลาสติกตามแบบ ขึ้นรูปพลาสติก ฉีดพลาสติก

Related Products